з чистого листка
from scratch

deliverables

art direction
naming
design
year

2018
client
в осінньому сезоні urban space radio автори програм розпочали свої історії з чистого листка. коротко про те, як ми допомогли писати їх візуально.
in the autumn season of urban space radio narrators were telling their stories from scratch. here's how we helped them to do that visually in a nutshell.

начисто

clean
перед тим як почати читати просто уяви, що тобі наснилось таке: у кадрі тільки одна людина. її обличчя зафарбоване у білий колір. він чи вона одягнені в білий одяг. навколо білі стіни. уся увага тільки на цій білосніжній як листок паперу людині. людині, що готова написати свою історію з нуля—«з чистого листка».

саме так у нас народилась назва та концепт цього сезону. кожна програма в сезоні мала базуватись на досвіді та історії життя її автора. ці історії були різними за настроєм та емоціями і однаково справжніми. тому ідея загримувати людей в білий колір виникла не просто так.
before starting to read just imagine, that you had a dream about a person in a frame. their face is completely white. they wear white clothes only. there are white walls all around. all attention is paid to this snow-white person, who looks like a sheet of paper. that's the person, who's ready to write their story from scratch.

that's how we came up with the idea for the name and concept for the season. each program was based on the experience and life of author. those stories had different mood and emotions, but they all were genuine at the same time. that's why we made up each author into white colour.
ми хотіли, щоб білий грим допоміг авторам повернути час трохи назад: до самого початку історії, яку вони розповідатимуть. перетворити їх на чистий листок паперу, щоб вони змогли написати свою історію заново разом зі слухачами радіо. а за допомогою білих речей створити атмосферу, що сконцентровує виключно на людині: її рисах, погляді, внутрішньому світі.

we wanted white makeup help authors bring back some time to the point of the beginning of a story, which they were about to tell. we turned them into white sheets of paper, so they could tell their stories from scratch with radio listeners together. white clothes and white environment helped to concentrate on authors, their characteristics, look and internal world only.
mary zatoliuk, creative director

«заповніть цей листок будь ласка..»

«fill in the sheet please..»
щотижня автор виходив в радіоефір та розповідав частинку своєї історії. і чим далі, тим менше гриму залишалось на його обличчі.

коли історії підходили до кінця, автори повністю трансформувались з чистого до заповненого листка.
in the beginning of the season they were all entirely covered in white makeup. they became to look like white sheets of paper. and during the season they wiped some part of the makeup. in this way they tried to write the story of their life and experience.

when the stories finished, the authors had transformed from white sheets into completed ones.

«..і розпишіться тут, дякую»

«..and sign here, thanks»
оскільки історія кожного автора індивідуальна, назву сезону «з чистого листка» вони написали власноруч. ми передали створення айдентики в руки авторам і вони нас не підвели.

таким чином, основним елементом ідентифікації у цьому концепті стало зовсім не лого у формі назви сезону, а фото авторів. саме кольорова гама та система зйомки перенесли функцію ідентифікації на фото. їх було важко сплутати з чимось іншим.

p.s. так, ми справді збирали рукописи у авторів, а не видумували їх.
the name of the season«from scratch» was handwritten by each author, because each story is individual. we passed creation of the season's identity into their hands and they didn't let us down.

in this way, the identity of the season became more organic and dynamic. white aesthetics and specific style of photography helped build a recognisable image. it would be difficult to confuse it with something else.

p.s. yes, we really gathered handwritings from the authors and didn't make up them ourselves.